News & Events

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง เทศกาลเข้าพรรษา ที่โครงการพรีเมี่ยม เพลส พหลโยธิน-รามอินทรา

คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท พรีเมี่ยม เพลสกรุ๊ป จำกัด และลูกบ้านร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง เทศกาลเข้าพรรษา ที่โครงการพรีเมี่ยม เพลส พหลโยธิน-รามอินทรา ช่วงวันอาทิตย์ที่ 30 ก.ค. 2023 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างลูกบ้านและสมาชิกในครอบครัว บรรยากาศของการทำบุญตักบาตรเต็มไปด้วยความอบอุ่น