News & Events

ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิ และศาลตายาย ที่โครงการพรีเมี่ยม เพลส พหลโยธิน-รามอินทรา

ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิ และศาลตายาย ที่โครงการพรีเมี่ยม เพลส พหลโยธินรามอินทรา

คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท พรีเมี่ยมเพลส กรุ๊ป จำกัด และลูกบ้าน เข้าร่วมพิธีพรามหณ์ตั้งศาลพระภูมิ และศาลตายาย
เพื่อความเป็นศิริมงคล เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ โครงการ Premium Place พหลโยธินรามอินทรา