News & Events

Premio Quinto

เนื่องด้วยทางโครงการพรีมิโอ ควินโต  ได้เวลาฤกษ์งามยามดี จัดพิธีตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย และร่วมทำบุญ ถวายจตุปัจจัย อาหาร สังฆทาน เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา10.00 น. ที่ผ่านมา ณ โครงการพรีมิโอ ควินโต พหลโยธิน